Regulamin serwisu

§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem serwisu dostępnego pod adresem legalnibukmacherzy.pl jest firma Kahuna Projects Ltd z siedzibą w Londynie, Niddry Lodge, 51 Holland Street, London, Kensington, W8 7JB, company number 10101038 (dalej jako: „Właściciel”), adres poczty elektronicznej: info@legalnibukmacherzy.pl

2. Administracja serwisu legalnibukmacherzy.pl zobowiązuje się dołożenia wszelkich starań, aby serwis i jego wszystkie funkcjonalności działały bez jakichkolwiek przerw i zakłóceń. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane problemami technicznymi niezależnymi od administracji lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. 

3. Strona legalnibukmacherzy.pl to serwis dla wszystkich, którzy interesują się zakładami wzajemnymi, grami losowymi lub grami hazardowymi. Informacje zamieszczone na stronie mają charakter informacyjny i rozrywkowy.

4. Strona przeznaczona jest dla pełnoletnich użytkowników polskojęzycznych, zainteresowanych zakładami wzajemnymi, grami losowymi lub grami hazardowymi przez internet w krajach, w których zakłady wzajemne, gry losowe lub gry hazardowe są dozwolone. 

5. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za sposób i konsekwencje użycia wyżej wymienionych gier i zakładów. 

6. Portal legalnibukmacherzy.pl nie promuje jakiejkolwiek nielegalnej działalności związanej z hazardem, nie zachęca do udziału w niej i nie udziela jakiegokolwiek wsparcia. 

7. Informacje i rekomendacje portalu legalnibukmacherzy.pl w odniesieniu do gry na prawdziwe pieniądze skierowane do graczy posługujących się językiem polskim i przebywających w krajach, gdzie rozrywka taka jest legalna (np. Wielka Brytania). 

8. Strona legalnibukmacherzy.pl zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi jej właściciele i administratorzy nie mają kontroli i nie mogą przyjąć odpowiedzialności za ich treść. Po otrzymaniu zgłoszenia naruszeń, będziemy niezwłocznie usuwać takie linki.

9. Akceptując regulamin serwisu legalnibukmacherzy.pl jego Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania zasad wzajemnego szacunku i dobrego wychowania. Opinie zamieszczane na portalu powinny być zgodne z prawem oraz dobrymi obyczajami netykiety. Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii, gdy jej treść będzie niezgodna z regulaminem.

10. Właściciel serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz stosuje pliki cookie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z Polityką Prywatności.

Spis treści

§2 Zasady korzystania z portalu

1. Użytkownikiem portalu legalnibukmacherzy.pl jest każda osoba korzystająca z portalu. 

2. Korzystanie z portalu i jego wszelkich funkcjonalności przez Użytkowników jest bezpłatne.

3.  Serwis oferuje użytkownikom możliwość:

1) zapoznawania się z treściami publikowanymi na portalu;

2) dodawania opinii pod wybranymi treściami, o których mowa w pkt 2) powyżej;   

3) skorzystania ze specjalnych bonusów powitalnych

4. Użytkownicy mogą korzystać z portalu oraz materiałów na nim rozpowszechnianych jedynie w ramach prawnych,  w szczególności  przewidzianych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych, a także w postanowieniach niniejszego regulaminu. 

5. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z usług portalu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Wykorzystanie zawartości portalu i treści na nim zawartych bez pisemnej zgody właściciela lub innych uprawnionych podmiotów jest zabronione. 

6. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników serwisu treści o charakterze bezprawnym.

7. Korzystanie z portalu w sposób bezprawny skutkować będzie odpowiedzialnością prawną określoną w przepisach ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, a także przepisów kodeksu cywilnego i karnego. 

8. Użytkownik może zgłaszać uwagi oraz reklamacje co do funkcjonowania serwisu za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, który został wskazany w § 1 ust. 1. Właściciel rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. 

9. Użytkownik, aby móc bez zakłóceń korzystać z serwisu powinien spełniać następujące wymagania techniczne: 

1) posiadać urządzenie telekomunikacyjne (np. komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu;

2) zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych (Google Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Opera, Safari.

§3 Dodawanie opinii

1. Zamieszczając opinię o legalnym polskim bukmacherze, Użytkownik reprezentuje tylko i wyłącznie własne poglądy na temat danego bukmachera i ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści publikowane na portalu legalnibukmacherzy.pl. 

2. Właściciel portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników na łamach portalu.

3. Opinie na temat bukmachera zamieszczane przez użytkowników nie mogą zawierać linków bądź też materiałów handlowych zawierających jakąkolwiek formę reklamy, treści chronionych prawem autorskim lub naruszających prawa osobiste osób trzecich.

4. Treści niezgodne z prawem, a także te wulgarne i obraźliwe będą niezwłocznie usuwane, do czego prawo zastrzega sobie Właściciel.

5. Opinia o legalnych polskich bukmacherach wystawiana przez Użytkownika powinna być oparta o możliwie największą wiedzę, bezpośrednie doświadczenie i powinna być ona osobistą opinią Użytkownika. 

6. Opinie wystawiane przez Użytkowników stanowią ich własność intelektualną i zabrania się ich powielania bez ich zgody poza portalem legalnibukmacherzy.pl. Zabrania się kopiowania opinii z innych miejsc w internecie bez podania ich źródła.

7. W celu dodania opinii Użytkownik zobowiązany jest podać swój adres mailowy, nazwę, a także zaakceptować regulamin zaznaczając odpowiedni check box, a następnie kliknąć przycisk „OPUBLIKUJ KOMENTARZ”.  

8. Jeżeli użytkownik chce usunąć opublikowaną przez siebie opinie powinien skontaktować się z administratorem mailowo, pod adresem info@legalnibukmacherzy.pl

§4 Postanowienia końcowe

1. Powyższy regulamin obowiązuje od momentu udostępnienia go w serwisie, tj. od dnia 01.01.2017.

2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w każdym momencie. Zmiany regulaminu będą obowiązywać od momentu ich wprowadzenia i udostępnienia w serwisie. 

3. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 korzystanie z serwisu legalnibukmacherzy.pl jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie znajduje prawo polskie. 

5. Sporne sprawy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.  

Przeglądając tę stronę akceptujesz politykę cookies oraz regulamin strony więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close